SAJ INTERNATIONAL FINAL DATABASE 2007

S

L

N

O

 

DATE OF

BIRTH

 

FULL NAME

CONTACT NO.

 

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

 

FILE DONE BY

 

1 12-1-72 MD. IBNE AL-MAMUN 01552431928 B 050997133[PS] MAMUN
2 8-6-75 MRS. HASINA AKTER KHAN 01714225543 B 050997144[PS] MAMUN
3 1-2-67 MD.KHASHRU PARVEZ 01716177503 B 050997240[PS] SALAM
4 20-6-73 MD. SHAMIMUR RAHMAN 01711172932 B 050997155[PS] SALAM
5 2-12-64 S.M. SAIDUL ISLAM 8570011-8055 B 050997170[PS] SALAM
6 16-11-74 MD.SHAHIDUL AREFIN KHAN 01552358272 B 050997166[PS] SALAM
7 4-11-73 MD. REZAUL KARIM 01711500446 B 050997236[PS] MAMUN
8 15-1-69 MD.ZAKIR HOSSAIN BHUIYAN 01713031975 B 050999911[PS] MAMUN
9 15-10-78 SUBASHISH KARMAKAR 01712235977 B 050999922[PS] MAMUN
10 11-4-73 ASHOK KUMAR CHAKRABARTY 01711541596 B 051547775[PS] SALAM
11 3-1-76 GAZI SHAHADAT HOSSAIN 01819429494 B 051548512PS] MAMUN
12 5-4-67 MRS.HOSNEARA SULTANA 01712815686 B 051548501[PS] SALAM
13 17-1-64 MD.MONJUR QADER AMIN 01552326848 B 051549190[PS] SALAM
14 29-9-79 ITU RAHMAN 01720423416 B 050549271[PS] MAMUN
15 7-8-72 MOHAMMAD ATIQUR RAHMAN 01552435850 B 051553246[PS] MAMUN
16 3-1-65 MD. MUTASSIR HOSSAIN 01716159370 B 051552970[PS] SALAM
17 13-9-75 MD.TAHER AHMED 01915041135 B 051553261[PS] SALAM
18 24-8-58 KHONDOKER ASHIK JUBAYER 01818607868 B 048492356[PS] SALAM
19 24-09-65 ENG. MAMUNUR RASHID 01714097012 B 051554370[PS] SALAM
20 10-06-80 SHEIKH SHOHIDUR RAHMAN 01911149393

01818112468

B 051557623[PS] MAMUN
21 17-07-70 MD.SARUAR AHMED 01711473030 B 051557612[PS] SALAM
22 1-1-66 MD. MAHBUBUR RAHMAN 01713003506 B 052143630[PS] SALAM
23 9-8-70 MD. HIRU MIAH 01912955457 B 052145855[PS] SALAM
24 1-1-74 MST. SHAMIMA HASAN 01 B 052152914[PS] SALAM
25 7-5-65 MD. ASADULLAH 01552385633 B 052146286[PS] SALAM
26 30-11-66 KUTUBUDDIN MAHFUZ 01552630161 B 052146290[PS] MAMUN
27 26-6-76 ABDUL KARIM 01712679716 B 052146301[PS] MAMUN
28 1-1-78 MUSHFIQUR RAHMAN 01816499454 B 052146312[PS] MAMUN
29 22-2-78 MAHBUB RASHID KHAN

01552355860

B 052146743[PS] MAMUN
30 2-1-73 MAHMUDA LUTFUL HAQUE 01552383885 B 052146754[PS] SALAM
31 29-2-76 SAYEEDUR RAHMAN SIDDQUE 01711137319 B 052148283[PS] SALAM
32 30-10-75 DR. MAHMUDUNNABI 01552481548 B 052149204[PS] SALAM
33 22-2-55 MD. SHAH ALAM 01711343381 B 052146112[PS] SALAM
34 1-1-65 MD. SHAIDUZZAMAN 01714245783 B 048492264[PS] SALAM
35 10-7-73 MD. FAKHRUL ALAM

01819142788

B 052151385[PS] SALAM
36 2-2-57 KHAJA SABERUDDIN 01711560957 B 052151374[PS] MAMUN
S

L

N

O

 

DATE OF

BIRTH

 

FULL NAME

CONTACT NO.

 

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

 

FILE DONE BY

 

37 18-12-79 SANJOY KUMAR GHOS 01723483499 B 052151363[PS] MAMUN
38 27-1-61 PROSHANTO KUMAR DUTTA 01819486437 B 052334472[PS] MAMUN
39 13-1-73 SAZIA NASREEN 01711782415 B 052334461[PS] SALAM
40 3-1-73 MIR FERDOUS HOSSAIN 01819258873 B 052334450[PS] MAMUN
41 1-1-70 NASIR UDDIN CHOWDHURY 01819245326 B 052334446[PS] MAMUN
42 30-6-65 MOHAMMAD ABU SALEK 01819245326 B 052336244[PS] MAMUN
43 9-10-67 NAGMA MAHMOOD 01911362353 B 052341052[PS] SALAM
44 1-1-75 SALEH AMED SARWAR 01199839170 B 052341063[PS] MAMUN
45 5-8-78 MD. ZASHIM UDDIN 01711788029 B 052341074[PS] SALAM
46 29-9-62 KOHINUR BHUIYAN 01816225270 B 052341085[PS] MAMUN
47 1-11-77 ZIAUR RAHMAN 01714082213 B 052343060[PS] SALAM
48 8-2-74 NISHAT AFROZ MIRZA 01711978618 B 052343034[PS] SALAM
49 15-1-72 MUHAMMED MUZAMMEL HAQUE 01818982832 B 052343071[PS] SALAM
50 13-1-66 KHONDAKER HAFIZUR RAHMAN 01918202336 B 052343082[PS] MAMUN
51 1-1-70 ZAKIUR RAHMAN 01711005943 B 052343093[PS] SALAM
52 1-1-73 SINGDHA EMELDA TIGGA 01726265296 B 052343944[PS] SALAM
53 1-8-69 MD. HABIBUR RAHMAN 01713011446 B 052343955[PS] SALAM
54 26-2-78 ASIA PARVEEN 01711144072 B 052343966[PS] MAMUN
55 9-11-71 MAHMUDUR RASHID 01711421586 B 052345882[PS] MAMUN
56 21-8-80 RIZWANA AZAM 01717049737 B 052345904[PS] SALAM
57 1-3-62 BIJOYA ROY BHATTACHARIA 01715913269 B 052345893[PS] SALAM
58 15-5-77 MOHAMMAD SALAM MIAH 01817013998 B 052346685[PS] SALAM
59 1-5-70 MD. MUJIBUR RAHMAN 01816050917 B 052346674[PS] MAMUN
60 31-12-66 SAMIR KUMAR SAHA 01711705472 B 052346836[PS] SALAM
61 26-12-81 JANNATUL NAYEEM 01552464319 B 052347061[PS] SALAM
62 5-1-74 MRS. SULTANA BEGUM 01715532133 B 052347050[PS] MAMUN
63 12-5-75 SHAILA AKTER 01716500276 B 052347046[PS] SALAM
64 20-4-73 ABU JAFAR SHEIKH MUSTAQUE AHMED 01912141570 B 052347035[PS] SALAM
65 2-12-76 SABRINA SHARMEEN MUZEEB 01711832587 B 052348413[PS] SALAM
66 14-4-76 ROXANA KHAN 01199141188 B 052348402[PS] MAMUN
67 03-05-77 MD. FIROZ HOSSAIN 01716755576 B 052621413PS] SALAM
68 1-11-75 FARIDUL ALAM MIAH 01819199719 B 04723121[PS] SALAM
69 31-12-73 KAMRUL HUDA 01711045780 B 052350362[PS] SALAM
70 1-1-69 MD. SAIFUL ISLAM 01727654778 B 052350690[PS] MAMUN
71 5-7-76 ANWARUL ALAM BHUIYAN 01715298378 B 052350701[PS] MAMUN
72 16-9-72 MUNSURUL HAQUE MOZUMDER 01712016020 B 052351924[PS] SALAM
73 1-10-61 MD. NURUL AMIN 01713440981 B 052351935[PS] MAMUN
74 20-9-74 MD. KAMAL UDDIN AHMED 01711500258 B 052351902[PS] SALAM
S

L

N

O

 

DATE OF

BIRTH

 

FULL NAME

CONTACT NO.

 

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

 

FILE DONE BY

 

75 10-7-76 MD. MOSLEH UDDIN 01817182040 B 052350270[PS] SALAM
76 27-2-79 SANZIDA REZIN MUNNE 01912991392 B 052352963[PS] MAMUN
77 2-8-75 SHAFIQUR RAHMAN 01819210815 B 052352952[PS] SALAM
78 1-1-58 RAWJATUL JANNAT 01712164848 B 052625926[PS] SALAM
79 16-2-70 SHAHIDUL ISLAM 01715255646 B 052627875[PS] MAMUN
80 2-12-70 SHAFIQUR RAHMAN

rmdshafiqur@gmail.com

01819273902

0046765830962

B 052630196[PS] MAMUN
81 1-11-75 SYED ASHRARUL HAQUE 01711441005 B 052632381[PS] SALAM
82 11-4-76 MAHMUDA HOSSAIN 01712292224 B 052633394[PS] MAMUN
83 20-3-75 MAROOF AHMED 01720171014 B 052633770[PS] SALAM
84 5-1-66 KAZI SHAHINOOR ISLAM 01713031278 B 052634002[PS] MAMUN
85 10-7-80 MOSTAFA KAMAL 01714075538 B 053180562[PS] SALAM
86 31-12-72 AVIJIT SAHA 01711066097 B 053180551[PS] SALAM
87 1-2-71 AKM EIAMINUR RAHMAN 01552304629 B 053180540[PS] SALAM
88 1-6-67 KHALEKUZZAMAN 01711207698 B 053180536[PS] SALAM
89 19-11-76 SHAH MD. ABDUL MALEQUE 01716105090 B 053180525[PS] SALAM
90 1-7-73 KAWSAR MD. MAHFUZ 01817017889 B 053180514[PS] SALAM
91 1-1-62 NILOFAR JAHAN 01554321578 B 053181030[PS] SALAM
92 31-12-71 MOHAMMED SHAFIQUR-E-RABBANI 01819210477 B 053181041[PS] SALAM
93 2-1-76 ASM TAWHIDUR RAHMAN 01715280100 B 053182124[PS] MAMUN
94 3-12-72 KANIZ BASHER BABLY 01716437385 B 053180993[PS] MAMUN
95 1-12-77 S.M. SHAMIMUR RAHMAN 01819406812 B 053182975[PS] MAMUN

 

 

SALAM = 57 FILES

MAMUN = 38 FILES

TOTAL = 95 FILES IN 2007